School App Launch

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs color=”orange” alignment=”center” active_section=”1″ no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”English” tab_id=”1568884940147-f80efe2f-3248″][vc_column_text]Dear Parent/Guardian,

Our school is delighted to announce that we will shortly roll out the Aladdin Schools Connect to parents/guardians of children in our classes.

The school uses the Aladdin Schools software service www.aladdin.ie for administrative purposes and Connect will give you secure access to messages from the school and to details of your child’s attendance, test results, reports cards etc  via secure login from your internet browser or Aladdin Connect App

Aladdin Connect is a fantastic way to enhance a school’s communication with  parents. It enables parents to stay connected and informed about their child’s education by:

 • Ensuring that the school has their most up to date contact information
 • Allowing schools to gather permission(s) from parents
 • Allowing parents to quickly and efficiently select preferred slots for parent teacher meetings
 • Keeping parents apprised of their child’s attendance
 • Keeping parents up to date on school and classroom news via noticeboard messages
 • Allowing parents view their child’s approved report card
 • Giving parents the option to opt in to share contact information with their child’s classmates’ parents via the Parent Privacy option for the class list.
 • Allowing parents to view their child’s latest standardised test results

Along with strengthening our home/school partnership, we also envisage Aladdin Connect helping the school by:

 • Helping to improve attendance by allowing parents to keep track of any school days their child may have currently missed, along with late arrival and early leaving information.
 • Helping to reduce the amount of class/school notes being sent home
 • Helping the school/ teachers communicate with parents when the need arises
 • Reducing costs by eliminating the need to send school report cards by post
 • Reducing costs by reducing the number of text messages that need to be sent

You can rest reassured that Aladdin Schools uses state-of-the-art security to safeguard information entered by the school and data is stored and processed in strict compliance with Irish and European data protection laws.

In the next few days, you will receive a text/email message containing your registration link.  There will be one link per parent which will allow the parent to access information for all their children in the school from one user account. Please do not forward this text/email or share this link as this is a unique registration code for each parent for your child/children in this school. During registration you will choose a password that will be used in conjunction with your email address to securely access the Aladdin Connect going forward. If you choose you may share your own contact details with other parents of children in the same class as your children, but please be reassured that this information will not be shared unless you choose to share it. Once you are registered you will be sent an email with links to download the Aladdin Connect App for your mobile device. The main advantage of using the App is to receive immediate alerts for app messages sent by your school. Downloading the App is highly recommended to enhance both the parent and school’s Connect experience.

By default both parents will have access to view their child’s contact information. If for any reason you do NOT wish to share your own personal contact information within the family circle or if you have any concerns regarding your particular family setup please contact the school in confidence to discuss or have this facility restricted.

In preparation for this please let the school know if your email address or phone number has changed recently.

We hope that you enjoy using Aladdin Connect. Your class teacher, the secretary or myself will welcome any feedback or questions you may have.

Yours sincerely,

 

Tim Stapleton[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Gaeilge” tab_id=”1568884940161-e070d28c-e370″][vc_column_text]

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara,

Tá ríméad ar ár scoil a fhógairt go leathnóimid Aladdin Schools Connect ar ball chuig tuismitheoirí/caomhnóirí na leanaí inár ranganna.

Baineann an scoil úsáid as seirbhís bogearraí Aladdin Schools www.aladdin.ie chun críocha riaracháin. Tabharfaidh Connect rochtain shábháilte duit ar theachtaireachtaí ón scoil agus ar shonraí faoi thinreamh, torthaí trialach agus cártaí tuairisce an linbh leat, i measc nithe eile, trí logáil isteach shábháilte ó do bhrabhsálaí Idirlín nó ó Aip Aladdin Connect.

Bealach iontach chun feabhas a chur ar an gcumarsáid a dhéanann scoil le tuismitheoirí is ea Aladdin Connect. Cuireann sé ar chumas tuismitheoirí coinneáil nasctha agus ar an eolas faoi oideachas an linbh leo ar na bealaí seo a leanas:

 • A chinntiú go bhfuil an fhaisnéis teagmhála is cothroime le dáta fúthu ag an scoil
 • Tuismitheoirí a choinneáil ar an eolas faoi thinreamh an linbh leo
 • Tuismitheoirí a choinneáil ar an eolas faoi nuacht scoile agus seomra ranga trí theachtaireachtaí clár fógraí
 • Cur ar chumas tuismitheoirí amharc ar chárta tuairisce formheasta an linbh leo
 • Deis a thabhairt do thuismitheoirí a roghnú go gcomhroinnfidh siad faisnéis teagmhála le tuismitheoirí pháirtithe ranga an linbh leo tríd an rogha Príobháideacht Tuismitheora don liosta ranga
 • Cur ar chumas tuismitheoirí amharc ar na torthaí trialach caighdeánaithe is déanaí de chuid an linbh leo

Anuas ar an gcomhpháirtíocht idir an baile agus an scoil a neartú, beartaímid go gcabhróidh Aladdin Connect leis an scoil ar na bealaí seo freisin:

 • Cabhrú le feabhas a chur ar thinreamh trí chead a thabhairt do thuismitheoirí aon laethanta scoile atá á gcailleadh ag an leanbh leo agus faisnéis faoi theacht isteach déanach agus faoi fhágáil luath a rianú.
 • Cabhrú leis an líon nótaí ranga/scoile atá á seoladh abhaile a laghdú
 • Cabhrú leis an scoil/le múinteoirí cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí nuair is gá
 • Costais a ísliú trí dheireadh a chur leis an ngá le cártaí tuairisce scoile a sheoladh trí chasadh an phoist
 • Costais a ísliú trí laghdú a dhéanamh ar an líon teachtaireachtaí téacs nach mór a sheoladh

Is féidir leat a bheith deimhin de go mbaineann Aladdin Schools úsáid as slándáil úrscothach chun faisnéis a n-iontrálann an scoil í a chosaint agus go ndéantar sonraí a stóráil agus a phróiseáil i gcomhréir leis na dlíthe cosanta sonraí atá i bhfeidhm in Éirinn agus san Eoraip.

I gceann cúpla lá, gheobhaidh tú teachtaireacht téacs/ríomhphoist ina mbeidh do nasc clárúcháin.  Beidh nasc amháin ann in aghaidh an tuismitheora, rud a chuirfidh ar chumas an tuismitheora faisnéis faoi na leanaí go léir atá acu sa scoil a rochtain ó chuntas úsáideora amháin. Ná seol an téacs/ríomhphost sin ar aghaidh agus ná comhroinn an nasc sin mar gur cód uathúil clárúcháin é le haghaidh an linbh/na leanaí atá agat sa scoil seo. Agus tú ag clárú, roghnóidh tú pasfhocal a úsáidfear i gcomhar le do sheoladh ríomhphoist chun go mbeidh tú in ann Aladdin Connect a rochtain go sábháilte as seo amach. Más mian leat déanamh amhlaidh, féadfaidh tú do shonraí teagmhála féin a chomhroinnt le tuismitheoirí eile a bhfuil leanaí acu i rang an linbh/na leanaí leat. Is féidir leat a bheith deimhin de, áfach, nach gcomhroinnfear an fhaisnéis sin mura roghnaíonn tú í a chomhroinnt. A luaithe atá tú cláraithe, seolfar ríomhphost chugat ina mbeidh naisc le haghaidh Aip Aladdin Connect a íoslódáil do do ghléas móibíleach. An buntáiste is mó a bhaineann leis an Aip a úsáid is ea go bhfaighidh tú foláirimh lom láithreach as teachtaireachtaí aipe a seolann do scoil iad. Moltar go mór an Aip a íoslódáil chun feabhas a chur ar eispéireas an tuismitheora agus eispéireas na scoile araon in Connect a úsáid.

Mar réamhshocrú, beidh rochtain ag an mbeirt tuismitheoirí ar fhaisnéis teagmhála an linbh leo. Más rud é, ar chúis ar bith, NACH bhfuil fonn ort d’fhaisnéis teagmhála phearsanta féin a chomhroinnt laistigh den ghrúpa teaghlach nó go bhfuil ábhair imní ar bith agat faoi do chumrú teaghlaigh ar leith, déan teagmháil leis an scoil i modh rúin nó iarr go srianfaí an tsaoráid sin.

Chun ullmhú don bheart sin, tabhair eolas don scoil faoi athrú ar bith atá tagtha ar do sheoladh ríomhphoist nó d’uimhir fóin le déanaí.

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as Aladdin Connect a úsáid. Cuirfidh mise, do mhúinteoir ranga nó an rúnaí fáilte roimh aon aiseolas nó aon cheisteanna atá agat.

Is mise le meas,

Tim Stapleton

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Lithuanian” tab_id=”1568887475925-5ee5bb77-c6dc”][vc_column_text]Gerbiami tėvai / globėjai,

mūsų mokykla su malonumu praneša, kad greitai pradės veikti “Aladdin Schools Connect” tinklapis, skirtas mūsų klasių vaikų tėvams / globėjams.

Mokykla naudojasi “Aladdin Schools” programine įranga www.aladdin.ie administraciniais tikslais, o  “Connect” programėlė užtikrina saugią prieigą prie mokyklos pranešimų apie Jūsų vaiko pažangumą, testų rezultatus, pažymių knygelės ir kt., kuriuos galite peržiūrėti prisijungę prie paskyros per Jūsų interneto naršyklę arba “Aladdin Connect” programėlę.

“Aladdin Connect” – nuostabi galimybė, padedanti skatinti mokyklos bendravimą su tėvais. Ši programėlė leidžia tėvams sekti ir gauti pranešimus apie vaiko mokymąsi bei:

 • padeda užtikrinti, kad mokykla turėtų naujausius kontaktinius duomenis,
 • informuoja tėvus apie vaiko lankomumą,
 • siunčia tėvams pranešimus su mokyklos ir klasės naujienomis,
 • leidžia tėvams peržiūrėti vaiko pažymių knygelę,
 • pasirinkus Tėvų privatumo funkciją, suteikia tėvams galimybę dalintis kontaktiniais duomenimis su jų vaiko klasės draugų tėvais pagal klasės vaikų sąrašą,
 • leidžia tėvams peržiūrėti vaiko naujausius standartizuotų testų rezultatus.

Be namų ir mokyklos partnerystės stiprinimo, taip pat manome, kad “Aladdin Connect” gali padėti mokyklai:

 • gerinti lankomumą, kuomet tėvai turės galimybę sekti savo vaiko praleistas pamokas, taip pat informuoti tėvus dėl vaiko vėlavimų ar pamokų praleidinėjimo;
 • sumažinti klasės / mokyklos į namus siunčiamos informacijos srautą;
 • iškilus būtinybei, mokyklai / mokytojams bendrauti su tėvais;
 • sumažinti išlaidas, kadangi nebereikės siųsti ataskaitos apie pažangumą paštu;
 • sumažinti išlaidas, mažinant tėvams siunčiamų tekstinių pranešimų kiekį.

Užtikriname jus, kad “Aladdin Schools” programinėje įrangoje yra taikomos moderniausios apsaugos priemonės, užtikrinant, kad mokyklos vedama informacija ir duomenys būtų saugomi bei apdorojami griežtai laikantis Airijos ir ES duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

Per ateinančias keletą dienų Jums bus išsiųstas tekstinis / el. pašto pranešimas su nurodyta registracijos nuoroda. Bus pateikta viena nuoroda tėvams, kurie turės prieigą prieš visų savo mokykloje besimokančių vaikų duomenų vienoje vartotojo paskyroje. Prašome nesidalinti šiuo tekstiniu / el. pašto pranešimu, kadangi jame nurodytas unikalus registracijos kodas, skirtas kiekvieniems Jūsų mokykloje besimokančio vaiko ar vaikų tėvams atskirai. Registracijos metu turėsite pasirinkti slaptažodį, kuris bus susietas su Jūsų el. pašto adresu, kad būtų užtikrintas saugus prisijungimas prie “Aladdin Connect” paskyros. Jei norite, galite bendrinti savo kontaktinius duomenis su tos pačios klasės vaikų tėvais, tačiau prašome įsitikinti, kad šia informacija nebūtų dalinamasi plačiau tėvų klasės rato, nebent klasės tėvai nuspręstų kitaip. Užsiregistravus, Jums bus išsiųstas el. pašto pranešimas su nuorodomis atsisiųsti “Aladdin Connect” programėlę į savo mobilųjį įrenginį. Pagrindinis programėlės naudojimosi privalumas – operatyvus mokyklos siunčiamų įspėjimų gavimas programėlės žinute. Primygtinai rekomenduojama atsisiųsti šią programėlę siekiant gerinti tėvų ir mokyklos bendravimą.

Pagal susitarimą, abu tėvai turės prieigą prie savo vaiko kontaktinės informacijos peržiūros.Jei dėl bet kokios priežasties, NENORITE bendrinti savo asmeninių kontaktinių duomenų šeimos rate ar jaučiate nerimą dėl šeimos sudėties, prašome kreiptis į mokyklos administraciją, kad konfidencialiai galėtume aptarti šį klausimą arba apriboti informacijos prieigą.

Jei ketinate šiuo klausimu kreiptis, prašome nurodyti mokyklos administracijai, ar pastaruoju metu nekeitėte el. pašto adreso ar tel. numerio.

Tikimės, kad Jums patiks naudotis “Aladdin Connect” programine įranga. Jūsų klasės auklėtojas (-a), administratorius (-ė) ar aš pats (-i) lauksiu jūsų atsiliepimų ar klausimų.

 

Pagarbiai

 

Tim Stapleton[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Polish” tab_id=”1568887762939-cf177876-ac60″][vc_column_text]Szanowni rodzicie i opiekunowie,

Nasza szkoła z przyjemnością oznajmia, że już niebawem rodzicom i opiekunom uczniów uczęszczających do naszej szkoły udostępnimy serwis Aladdin Schools Connect.

Szkoła wykorzystuje oprogramowanie Aladdin Schools do celów administracyjnych. Oprogramowanie dostępne jest na witrynie internetowej www.aladdin.ie. Po bezpiecznym zalogowaniu się przy pomocy przeglądarki internetowej lub aplikacji Aladdin Connect, serwis Aladdin Schools Connect umożliwi Państwu bezpieczny dostęp do wiadomości ze szkoły, wyników sprawdzianów, zestawień ocen oraz informacji o frekwencji dziecka.

Aladdin Connect fantastycznie usprawnia komunikację między szkołą a rodzicami. System pozwala rodzicom pozostać w kontakcie, a także na bieżąco uzyskiwać informacje o edukacji dziecka. Zalety systemu przedstawiono poniżej:

 • Szkoła zawsze ma aktualne dane kontaktowe
 • Informuje rodziców o frekwencji dziecka
 • Na bieżąco informuje rodziców o aktualnościach szkolnych i klasowych poprzez komunikaty zamieszczane na wirtualnej tablicy ogłoszeń
 • Udostępnia rodzicom zestawienia ocen uzyskanych przez dziecko
 • Za pośrednictwem opcji Parent Privacy, system oferuje rodzicom możliwość udostępnienia swoich danych kontaktowych rodzicom pozostałych uczniów na liście klasowej.
 • Udostępnia rodzicom wyniki standardowych sprawdzianów.

Wraz z rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą, przewidujemy, że serwis Aladdin Connect pomoże szkole w następujący sposób:

 • Poprawi frekwencję poprzez udostępnienie rodzicom informacji o nieobecności dziecka na zajęciach, spóźnieniach oraz opuszczeniu szkoły przed zakończeniem zajęć.
 • Zmniejszy liczbę uwag przekazywanych rodzicom ze szkoły
 • Usprawni komunikację między nauczycielami / szkołą a rodzicami, gdy zajdzie taka potrzeba
 • Zmniejszy koszty poprzez wyeliminowanie konieczności wysyłania sprawozdań szkolnych pocztą
 • Zmniejszy koszty poprzez zmniejszenie liczby wysyłanych wiadomości SMS

Zapewniamy, że w oprogramowaniu Aladdin Schools zastosowano najnowocześniejsze zabezpieczenia. Dzięki temu informacje udostępniane przez szkołę i wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane przy zachowaniu zgodności z irlandzkimi oraz europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

W ciągu najbliższych dni otrzymają Państwo wiadomość SMS lub email z linkiem do rejestracji. Każdy rodzic otrzyma jeden link do konta użytkownika, który umożliwi dostęp do informacji dotyczących wszystkich dzieci rodzica uczęszczających do naszej szkoły. Prosimy nie przesyłać wspomnianej wiadomości SMS / wiadomości email dalej ani nie udostępniać jej nikomu, gdyż zawiera ona niepowtarzalny kod rejestracyjny, przeznaczony wyłącznie dla jednego rodzica. Podczas rejestracji ustanowią Państwo hasło, które w połączeniu z Państwa adresem email posłuży do bezpiecznego logowania się do serwisu Aladdin Connect. Mają Państwo także możliwość udostępnienia swoich danych kontaktowych rodzicom pozostałych dzieci uczęszczających do tej samej klasy. W tym miejscu pragniemy zapewnić, że dane kontaktowe nie zostaną udostępnione, jeśli Państwo sobie tego nie życzą. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa wysłana wiadomość email z linkami do pobrania aplikacji Aladdin Connect na urządzenie przenośne. Główną korzyścią płynącą z korzystania z aplikacji na urządzeniach przenośnych jest natychmiastowe otrzymywanie powiadomień o wiadomościach wysyłanych do Państwa przez szkołę. Zdecydowanie zalecamy pobranie aplikacji, aby usprawnić sposób korzystania z systemu Connect zarówno przez Państwa, jak i przez szkołę.

Domyślnie, oboje rodzice będą mieć dostęp do danych kontaktowych dziecka. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie życzą sobie Państwo udostępniać danych osobowych w gronie rodzinnym lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy odnośnie obecnej struktury Państwa rodziny, prosimy o poufny kontakt ze szkołą, aby omówić ograniczenie tej funkcji.

W ramach przygotowań do wprowadzenia systemu prosimy o kontakt ze szkołą, jeśli Państwa adres email lub numer telefonu uległy ostatnio zmianie.

Mamy nadzieję, że z przyjemnością będą Państwo korzystać z serwisu Aladdin Connect. Wychowawca klasy, sekretarka lub ja osobiście chętnie wysłuchamy Państwa opinii lub odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Z poważaniem,

 

Tim Stapleton[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Romanian” tab_id=”1568889126372-f794274c-b630″][vc_column_text]Stimate părinte/tutore,

Școala noastră are plăcerea de a anunța că, în curând, vom iniția Aladdin Schools Connect pentru părinții/tutorii copiilor din școala noastră.

Școala utilizează serviciul software Aladdin Schools – www.aladdin.ie – în scopuri administrative, iar Connect vă va acorda acces securizat la mesajele din partea școlii și la detalii cu privire la prezența la cursuri, rezultatele testelor, carnetele de note etc. ale copilului dumneavoastră, prin conectarea securizată din browserul de internet sau din aplicația Aladdin Connect

Aladdin Connect reprezintă o modalitate extraordinară de  îmbunătățire a comunicării dintre școală și părinți. Le permite părinților să rămână conectați și informați referitor la educația copilului lor, astfel:

 • Asigurându-se că școala deține cele mai recente informații de contact ale acestora
 • Menținând părinții informați cu privire la prezența la ore a copiilor lor
 • Ținând părinții la curent cu știri despre școală și sălile de clasă prin mesaje la avizier
 • Permițându-le părinților să vadă carnetul de note aprobat al copiilor lor
 • Oferindu-le părinților posibilitatea de a alege să schimbe informațiile de contact cu părinții colegilor de clasă ai copilului lor prin intermediul opțiunii de Confidențialitate a părinților pentru lista clasei
 • Permițându-le părinților să vadă rezultatele testelor standardizate

Pe lângă consolidarea parteneriatului casă/școală, preconizăm de asemenea că Aladdin Connect va ajuta școala astfel:

 • Ajutând la îmbunătățirea prezenței, permițându-le părinților să monitorizeze toate zilele în care copilul lor a lipsit de la școală, precum și cu informații cu privire la întârzierile și plecările înainte de terminarea orelor.
 • Ajutând la reducerea volumului de notificări de la clasă/școală care sunt trimise acasă
 • Ajutând școala/profesorii să comunice cu părinții atunci când este nevoie
 • Reducând costurile prin eliminarea nevoii de a trimite carnetele de note prin poștă
 • Reducând costurile prin reducerea numărului de SMS-uri care trebuie trimise

Puteți fi siguri că Aladdin Schools utilizează un sistem de securitate de ultimă generație pentru a proteja informațiile introduse de școală, iar datele sunt stocate și prelucrate în strictă conformitate cu legislația irlandeză și europeană privind protecția datelor.

În următoarele câteva zile, veți primi un SMS/e-mail care conține link-ul de înregistrare. Fiecare părinte va avea un link diferit, care îi va permite acestuia să acceseze informațiile dintr-un singur cont pentru toți copiii săi înscriși școală. Vă rugăm să nu redirecționați acest SMS/e-mail sau să partajați acest link, deoarece pentru fiecare părinte există un cod unic de înregistrare pentru copilul/copiii săi din această școală. În timpul înregistrării, veți alege o parolă care va fi utilizată împreună cu adresa dvs. de e-mail pentru a accesa în continuare Aladdin Connect în siguranță. Dacă doriți, puteți să partajați propriile detalii de contact cu alți părinți ai colegilor de clasă ai copiiilor dumneavoastră, dar fiți siguri că aceste informații nu vor fi partajate decât dacă doriți să le partajați. Odată ce v-ați înregistrat, vi se va trimite un e-mail cu link-ul pentru descărcarea aplicației Aladdin Connect pe dispozitivul mobil. Principalul avantaj în utilizarea aplicației este că primiți alerte imediate pentru mesajele din aplicație trimise de școală. Vă recomandăm insistent să descărcați aplicația pentru a îmbunătăți atât experiența părintelui, cât și a școlii cu software-ul Connect.

În mod implicit, ambii părinți vor avea acces pentru a vizualiza informațiile de contact ale copilului lor. Dacă, indiferent de motiv, NU doriți să vă partajați informațiile personale de contact cu rudele sau dacă vă faceți griji cu privire la circumstanțele personale ale familiei dumneavoastră, vă rugăm să contactați școala pentru a discuta în mod confidențial despre sau pentru a solicita restricționarea acestei facilități.

În așteptarea acestei facilități, vă rugăm să anunțați școala dacă v-ați schimbat de curând adresa de e-mail sau numărul de telefon.

Sperăm că vă va face plăcere să utilizați Aladdin Connect. Dirigintele, secretarul/secretara sau subsemnatul/subsemnata încurajăm orice feedback sau întrebări pe care le aveți.

 

Cu stimă,

 

Tim Stapleton[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]